PRIVACY VERKLARING

Bij IPro Safety B.V., gevestigd aan Antonie van Leeuwenhoekweg 35, 2408 AK Alphen aan den Rijn, hechten we veel waarde aan de privacy en bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren we u over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Contactgegevens:
✓ Website: IPro Safety B.V. (https://www.iprosafety.nl)
✓ Adres: Antonie van Leeuwenhoekweg 35,
✓ 2408 AK Alphen aan den Rijn
✓ Telefoon: 0850653053
✓ Functionaris Gegevensbescherming: F. Lindhout (contact via administratie@iprosafety.eu)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
IPro Safety B.V. verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij verkrijgen door het gebruik van onze diensten. Hier is een overzicht van de gegevens die wij verzamelen:
✓ Naam en achternaam
✓ Geslacht
✓ Geboortedatum en -plaats
✓ Adres
✓ Telefoonnummer
✓ E-mailadres
✓ Overige door u verstrekte persoonsgegevens (bijv. profielinformatie, correspondentie)
✓ Locatiegegevens
✓ Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze diensten en website zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming. We kunnen echter niet altijd verifiëren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat wij zonder toestemming gegevens verzamelen. Mocht u denken dat wij onterecht gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via administratie@iprosafety.eu zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doeleinden en grondslagen
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
✓ Om contact met u op te nemen indien nodig voor onze dienstverlening
✓ Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
✓ Voor de levering van goederen en diensten
✓ Voor het analyseren van uw gedrag op onze website om deze te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren

Geen geautomatiseerde besluitvorming
IPro Safety B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van gegevens met derden
IPro Safety B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken
Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies die uw privacy niet schenden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies via de instellingen van uw internetbrowser en ook eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verzoeken hiervoor kunt u sturen naar administratie@iprosafety.eu Ter verificatie van uw identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij u bepaalde gegevens kunt afschermen voor uw privacy. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link: [Autoriteit
Persoonsgegevens](https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons).

Beveiliging
IPro Safety B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@iprosafety.eu

Bij IPro Safety B.V. staan uw privacy en gegevensbescherming voorop.