DISCLAIMER

Disclaimer
Welkom op de website van IPro Safety B.V.. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met de volgende voorwaarden en bepalingen:

Inhoud en Aansprakelijkheid
De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld door IPro Safety B.V.. Ondanks onze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de inhoud van deze website te allen tijde accuraat, actueel of volledig is. IPro Safety B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of verouderde informatie op deze website. Het gebruik van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Intellectueel Eigendom
Alle inhoud op deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, is eigendom van IPro Safety B.V. of is opgenomen met toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPro Safety B.V. mag niets van deze website worden gereproduceerd, gedistribueerd of gepubliceerd.

Externe Links
Deze website kan links bevatten naar websites van derden. IPro Safety B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy praktijken van deze externe websites. Het volgen van externe links is volledig op eigen risico.

Wijzigingen
IPro Safety B.V. behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te allen tijde te wijzigen. Bezoekers van de website wordt geadviseerd de disclaimer regelmatig te raadplegen voor eventuele aanpassingen.

Toepasselijk Recht
Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact opnemen met IPro Safety B.V. via administratie@iprosafety.eu