studiebelasting

BBL

Deze optie is alleen mogelijk bij een groep van minimaal 12 deelnemers en op aanvraag. 
Momenteel is het niet mogelijk om je als particulier in te schrijven voor een opleiding via deze leerweg.

In totaal ben je de zestien weken één avond per week aanwezig op een opleidingslocatie van IPro Safety. Daarnaast ga je, tot het theorie-examen Beveiliger, elke week actief aan de slag met vragen en opdrachten door middel van e-learning en boeken. Achter de schermen kijkt de docent van IPro Safety mee met je vorderingen.

Na het theorie-examen Beveiliger werk je zowel klassikaal als thuis intensief aan de vakken Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap en Nederlands 3F of Digitale vaardigheden. In de zesde en achtste maand na de start van de opleiding doe je hier examen in.

Voor het praktijkexamen Beveiliger volgt een training in de praktijkvakken Specifiek Rapporteren en Doelmatig Optreden.

In totaal ben je, naast de praktijkstage, 200 uur in tien maanden bezig met je studie Beveiliger.

Derde Leerweg (OVO)

Een andere optie voor het volgen van de opleiding Beveiliger 2 is in de vorm van een OVO-traject, ook wel de derde leerweg genoemd. Hierbij volg je de opleiding op je eigen snelheid en studeer je thuis. Met behulp van E-learning en workshops bepaal jij zelf het tempo van de opleiding. Het aantal stageuren is vastgesteld op minimaal 320 uur. De volgorde van de opleiding is hetzelfde als bij het BBL-traject.

E-learning

Ter ondersteuning van het theoretische gedeelte krijg je bij aanvang van de opleiding een inlogcode van de e-learning omgeving van IPro Safety. Op deze e-learning omgeving zijn diverse oefenmaterialen te vinden zoals opdrachten, PowerPoint presentaties, oefentoetsen en filmmateriaal.

Delen via