examens

SVPB Examens

Om je kennis en vaardigheden als beveiliger te toetsen worden er theorie- en praktijkexamens afgenomen. Er worden theorie-examens afgenomen over de vakken Wet- en Regelgeving, Veiligheid en Beveiliging en Waarnemen (beiden 40 meerkeuzevragen, voldoende bij 27 goede antwoorden per examen) en Waarnemen Basis. Deze examens worden per computer afgenomen bij o.a. de SVPB in Amersfoort, IPro Safety in Alphen aan den Rijn of op een erkende locatie elders in het land.

Naast de theorie-examens doe je ook de praktijkexamens Doelmatig Optreden en Specifiek Rapporteren Basis.

MBO examens

Tijdens de opleiding Beveiliger MBO bij IPro Safety heb je ook examens voor Rekenen en Nederlands, beiden op niveau 2, en twee keuzedelen welke gekoppeld zijn aan de opleiding en worden verzorgd door IPro Safety. Voor Nederlands doe je een instellingsexamen en het centraal examen. Het instellingsexamen bestaat uit spreken, gesprekken voeren en schrijven. Het centraal examen bestaat uit lezen en luisteren. Het gemiddelde cijfer van het instellingsexamen en het centraal examen moet minimaal een voldoende zijn. Voor Rekenen doe je alleen centraal examen.

Het kan zijn dat je eerder al een MBO 2 diploma of hoger hebt behaald. Op vertoon van je diploma en cijferlijst van een eerder behaald diploma na 2013, kan de examencommissie beoordelen of je voor vrijstelling van MBO vakken in aanmerking komt.

Naast de examens maak je ook een opdracht voor het vak Loopbaan en Burgerschap.

 

Delen via