vrijstellingen

Vrijstelling(en)

Als je in bezit bent van het SVPB ESO certificaat met Wettelijke kaders basis kun je vrijstelling krijgen voor Wet- en Regelgeving. Heb je al andere vakken behaald onder crebo 25407? Dan kan we wellicht ook vrijstelling worden aangevraagd.

Voor MBO vakken Nederlands, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap zijn vrijstelling(en) mogelijk. Hier kun je een verzoek voor indienen bij de Examencommissie van IPro Safety. Het verzoek wordt alleen in behandeling genomen als je het volgende bijsluit:

  • Officieel MBO 2 diploma (of hoger) inclusief resultatenoverzicht van een erkende onderwijsinstelling;
  • Officieel certificaat op mbo-niveau (of hoger) voor het desbetreffende vak van erkende onderwijsinstelling;
  • Officiële cijferlijst op mbo-niveau (of hoger) van erkende onderwijsinstelling;
  • Officieel bewijs examinering Nederlandse taal en/of rekenen met het resultaat van de pilotexamens Nederlands en/of rekenen;
  • Ervaringscertificaat van erkende EVC-aanbieder.

Delen via