examens

Het examen BOA-basisbekwaamheid bestaat uit twee examenonderdelen.

• het theorieonderdeel Rechtskennis via Cito (CBT MC examen, 50 vragen waarvan de kandidaat er 34 goed moet beantwoorden om een voldoende te scoren)
• het praktijkonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken via EXTH (het optreden van de kandidaat en de opgemaakte combibon worden beoordeeld)

Beide examenresultaten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.
Na het behalen van beide onderdelen wordt het getuigschrift verstrekt.

Het BOA-getuigschrift is vijf jaar geldig. Op grond van een getuigschrift dat niet ouder is dan één jaar kan een akte van opsporingsbevoegdheid worden verleend voor de duur van maximaal vijf jaren.

Is het getuigschrift ouder dan één jaar dan wordt de akte verleend voor de duur van maximaal vijf jaren gerekend vanaf de datering van het getuigschrift.

Delen via