Beroep

Het vak van buitengewoon opsporingsambtenaar (B.O.A.) komt voort uit de Politiewet van 1993.

Een B.O.A. is een beëdigd persoon die bepaalde, vooraf aangewezen, strafbare feiten mag opsporen en daarvan een proces-verbaal mag opmaken. Tevens heeft een B.O.A. meer strafrechtelijke bevoegdheden dan b.v. een burger of een beveiligingsmedewerker.

Steeds meer gemeenten gaan over tot het aanstellen van BOA’s om overlast dan wel kleine criminaliteit tegen te gaan. Deze taak is vaak een aanvulling op de taak die de politie heeft, namelijk het handhaven van de openbare orde en het opsporen van strafbare feiten.

B.O.A.’s zijn o.a.

  • Controleurs flora en fauna wet,
  • Parkeercontroleurs,
  • Controleurs openbaar vervoer,
  • Milieu-inspecteurs.

Delen via