erkende opleiding

De opleiding Certificaat B van IPro Safety is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende opleiding.

Dit houdt in dat wanneer je geslaagd bent je het SVPB Certificaat B Beveiliger krijgt.

De mogelijkheid bestaat dat je, na het volgen van een stage en het behalen van MBO examens en SVPB praktijkexamens, alsnog het MBO Beveiliger diploma behaalt en kunt gaan werken in de beveiligingsbranche.

Delen via